• به گالري نقاشي آسمون (زهرا مختاري) خوش آمديد
  • دوستان عزيز : نقاشي ها با درخواست مشتري و با توجه به رنگ و طرح دلخواه قاب مي شود و هزينه قاب جداگانه محاسبه مي گردد.
  • نقاشي هاي مدادرنگي بدون پاسپارتو هست و با درخواست مشتري با توجه به سليقه آنها در هر رنگي که بخواهند به نقاشي اضافه مي شود.
  • با انجام پاسپاتو سايز نقاشيهاي مدادرنگي بزرگتر مي شود.